Política de qualitat

SAICE té com a objectiu col·laborar amb els Serveis de control d'ITCC i amb l'ICAM en quant a la valoració clínica i peritatge dels pacients en situació d'IT per patologia psiquiàtrica

Aquesta qualitat del servei d'assessorament ve determinada per la rapidesa de concertació de la cita, la màxima immediatesa en l'emissió de l'informe, i per suposat, la qualitat el mateix, és a dir, del peritatge de la capacitat laboral del pacient.

Per tal d'aconseguir-ho, la Direcció de SAICE considera fonamental el compliment dels següents principis:

  • Garantir la competència dels professionals : és necessari disposar de professionals amb un bon nivell de formació i qualitat humana, amb capacitat de relació i comunicació.
  • Garantir un suport administratiu i informàtic que faciliti i agilitzi al màxim la comunicació entre empresa, professionals i clients
  • Garantir la bona percepció dels grups d'interès : l'Organització considera imprescindible la percepció de la qualitat per tots els seus grups d'interès: pacients, personal, altres professionals del sector i entitats que concerten els seus serveis. Per això s'ha de facilitar la comunicació amb ells per tal de generar un marc de confiança i col·laborar en la valoració de la situació funcional dels pacients.

Hi ha un compromís de l'Organització per complir amb tots els requeriments i establir un marc de millora continua per millorar l'eficiència de l'Organització, sempre tenint en compte la comprensió i expectatives de les parts interessades.

Saice, S.L.
Tel: (+34) 93.384.63.93 Fax: (+34) 93.384.76.61 e-mail: saice@saice.cat
Disenyat per AREA Software Solutions, S.L.
Avís Legal Política de Cookies Política de Privacitat Copyright Saice, S.L Contacte Política de qualitat